Inzet van dieren

De kracht van onze viervoetige therapeuten

Op Sorghvliet leeft ook een prachtige kudde paarden die met ons samenwerken. In de behandelfase kan er een moment komen, dat dieren een toegevoegde waarde hebben voor de cliënt om zo beter bij zijn of haar gevoel te komen. De inzet van paarden heeft een duidelijke impact in de behandeling. Zo leren ze ons als kudde heel veel over leiderschap, communicatie, respect, (zelf)vertrouwen en verbinding tot elkaar. Thema’s die van belang zijn in ons dagelijkse leven en in het onszelf zijn. Daarnaast voelen ze haarfijn aan hoe wij ons voelen en reageren zij daarop, ze ‘spiegelen’ ons als het ware met hun gedrag. Hierdoor ontstaan er inzichten rond een hulpvraag of thema, vaak wordt dan glashelder welk patroon er leeft of waar werk te doen is. Ook wordt bij de dieren het Limbische systeem geactiveerd, je gevoelskant. Dit helpt je te voelen en je gevoelens te begrijpen.

Daarnaast geven ze ook steun en staan ze naast jou in het traject. Dieren accepteren je altijd zoals je bent, geen oordelen, het is zoals het is en alles mag er zijn. Daarmee voegen ze een belangrijk stukje toe in het je veilig voelen om je kwaliteiten te ontdekken en jouw uitdagingen aan te gaan.

‘Animals carry the wisdom of healing in their hearts and offer it to any human who possess the humility to listen.’