Jeugdtherapie

De strijd van het opgroeien

Een kind of jongere zijn is een fase van onbezorgdheid en vrolijkheid. Kinderen over de hele wereld spelen om de wereld te ervaren en dingen te verwerken. Wat als je kind niet blij en ontspannen kan zijn? Dan voel je als opvoeder vaak wel dat er iets aan de hand is.

Wat bieden wij u?

In een hulpverleningstraject met een jeugdige gaan wij eerst met de ouders in gesprek om de oorzaken van de emotionele spanningen in kaart te brengen. Dit doen wij door:

 • Intake met beide ouders
 • Familieverhalen in kaart brengen
 • Levenslijn tekenen
 • Hechtingseducatie (7 kritische hechtingsfasen)
 • Behandelplan en doelen opstellen

Met de jeugdige starten wij een observatieperiode van 5 sessies om een therapeutische relatie op te bouwen en te inventariseren op de behoeften van het kind.

Na de observatieperiode is er weer een centraal gesprek met ouders om af te stemmen voor het vervolg. Indien nodig:

 • De jeugdige verder begeleiden in o.a. emotieregulatie en identiteitsversterking.
 • Verwerking activeren (prenatale- en levensgebeurtenissen)
 • Ouderbegeleiding voortzetten zodat de opgedane ervaringen van de jeugdige in therapie door kunnen ontwikkelen in de thuissituatie.

De behandeling is een samenstelling van diverse methodieken, onder andere:

Wanneer heeft uw kind meer nodig?

 1. Als uw kind onvoorspelbaar gedrag vertoont;
 2. Als uw kind niet blij en ontspannen is;
 3. Als alle adviezen niet meer helpen;
 4. Als de spanning u te veel wordt;
 5. Als u niets anders meer weet.