Kinderen en hun digitale leven

Het opvoeden van kinderen is voor geen enkele ouder makkelijk. Ieder kind, maar ook iedere opvoeder heeft een ander karakter. Dit is al sinds jaar en dag de reden dat opvoeden een constante zoektocht naar balans is. Maar in het afgelopen decennium is daar een invloedrijke factor bijgekomen, namelijk het digitale leven. Computers en smartphones hebben veel toegevoegde waarde voor het moderne leven. Maar wat moet je als opvoeder met je kinderen en hun digitale leven?

Kinderen en hun digitale leven

Er zijn ontzettend veel clichés te noemen over kinderen van nu en hoe de oudere generaties zijn opgevoed. Maar waar niemand omheen kan, is dat de digitale wereld onderdeel is van het moderne leven. Het is vrijwel niet mogelijk om dit tegen te houden, maar dit is ook niet nodig. Wat we zien is dat vooral kinderen erg worden beïnvloed door online aanwezigheid. Het is een constante strijd voor een kind om er toe te blijven doen, door aanwezig te zijn op sociale media. Daarbij kan de realiteit worden ontvlucht door zich te begeven in een online wereld van vermaak. Al jong weten kinderen ouderen te verbazen vanwege hun handigheid met technische apparaten van nu.

Positieve gevolgen

In tegenstelling tot veel meningen is het digitale leven van kinderen niet per definitie negatief. Ten eerste omdat zij opgroeien met moderne technieken die zij zelf verder zullen gaan ontwikkelen en gebruiken. Als een kind deze technologie niet kent, zal het op latere leeftijd een achterstand hebben. Want de technologie zal niet verdwijnen maar juist worden doorontwikkeld voor nog meer toepassingen in het dagelijkse leven. Ander positief gevolg is dat het brein al op jonge leeftijd veel informatie krijgt te verwerken. In feite is dit een constante training van de hersenen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Het beheersen hiervan is een belangrijke waarde in een wereld van constante informatie.

Negatieve gevolgen

Uiteraard moeten we niet blind zijn voor de negatieve gevolgen van het steeds online zijn van kinderen. Ten eerste omdat in een digitale wereld geen duidelijk onderscheid is tussen realiteit en fictie. Dit zorgt al snel voor kinderen met een verkeerd beeld van de wereld. Ander probleem is dat er steeds minder buiten wordt gespeeld waardoor er lichamelijk minder weerstand wordt opgebouwd. En als opvoeders is niet goed te controleren hoe een kind zich naar anderen gedraagt via sociale media en andere online kanalen. Een andere gevaarlijke trend is dat kinderen steeds minder bewegen. Dit werkt niet alleen obesitas in de hand, maar het gaat ook ten koste van de motorieke vaardigheden die in het buitenleven nodig zijn. Uiteraard zijn er meer nadelen dan alleen de genoemde, maar het geeft wel een beeld dat we als opvoeders een taak extra hebben.

10 tips voor een digitale opvoeding

Wat kun je als opvoeder doen om je kind(eren) een goede digitale opvoeding te geven?

  1. Stel samen met je kind regels op, bijvoorbeeld een uur achter de pc/tablet/smartphone is ook een uur buiten spelen;
  2. Stel niet alleen regels op, maar biedt alternatieven. Doe meerdere malen per week een (analoog) spelletje met elkaar;
  3. Geef je kind vertrouwen, controleer niet alles wat hij of zij doet, maar maak ze steeds bewust van hun online acties;
  4. Laat je kind niet uren op zijn kamer met een apparaat, maar laat ze vrij om pc/tablet/smartphone te gebruiken in de ruimte waar jij ook bent;
  5. Doet een kind iets wat niet mag, leg dan uit waarom je dat niet wilt. In plaats van de toegang tot apparaten een week ontzeggen;
  6. Leer je kind dat je er toe doet om wie je bent. Niet het aantal likes of views bepalen wie je bent;
  7. Ga er op uit met elkaar door bijvoorbeeld een wandeling te maken. Maak dit interessant voor kinderen door bijvoorbeeld dieren of planten aan te wijzen;
  8. Onderzoek het online gedrag samen met je kind, kijk samen naar de geschiedenis van de browser. Leg geduldig uit wat je wel en niet wilt hebben;
  9. Laat kinderen niet uren stil zitten, dit komt hun lichamelijke groei niet ten goede. Ook is het niet goed voor ogen om steeds naar een beeldscherm te kijken;
  10. Tenslotte: Gedrag geeft aan hoe je kind zich voelt en vormt. Houd het gedrag in de gaten en stuur aan de hand daarvan bij.

Kom je er samen met je kind niet uit? Neem dan contact met ons op voor advies voor jullie situatie.

Kinderen en hun digitale leven