Gezins- en opvoedcoach bij Praktijk Sorghvliet

Opvoeden is een taak met veel verantwoording die veel van een opvoeder vraagt. Een opvoeding krijgen als kind is ook niet eenvoudig. In een harmonieuze situatie is de balans tussen geven en nemen wederzijds. De ideale opvoeding is er één waarbij opvoeder en kind samen gelukkig zijn. Helaas zijn er al snel omstandigheden waarbij dit niet vanzelf gaat, of zelfs niet lukt. Daarom is er een gezins- en opvoedcoach.

Opvoeden anno 2018

In de huidige maatschappij is een jarenlange trend van veeleisendheid aan de gang. We verwachten niet alleen veel van de mensen om ons heen, maar ook van ons zelf. Als opvoeder is het zaak dat er balans tussen werk en privé is. Maar als het werk steeds meer aandacht vraagt, gaat dit dan niet snel ten koste van het privé leven? Ook van kinderen wordt steeds meer verwacht. Niet alleen moeten er goede resultaten behaald worden, maar er wordt ook verwacht dat ze snel keuzes kunnen maken. Anders remt dit het leven van anderen en ontstaat er onbalans. In deze zoektocht naar een efficiënt leven, is er steeds minder ruimte voor emoties. Blijft u dan nog staande in en met uw gezin?

Gezins- en opvoedcoach

Een gezins- en opvoedcoach is gespecialiseerd in het herstellen van de balans in een gezin. Want een kind met gedragsproblemen behandelen kan alleen maar slagen als het gezin ruimte heeft voor het kind zoals het is. Een coach gaat daarom op zoek naar een oplossingsgerichte methode waarbij positieve feedback aanzet tot groei van zowel kind als opvoeder. Een opvoeder wordt gesteund in het creëren van een gebalanceerd gezinsleven. Op een respectvolle manier naar alle partijen zal de gezins- en opvoedcoach het leven van het kind en de opvoeder van betere kwaliteit maken.

Opvoeden volgens Praktijk Sorghvliet

De werkwijze van een gezins- en opvoedcoach sluit daarom goed aan bij het denkbeeld van Praktijk Sorghvliet. Er moet immers ruimte zijn voor kind en opvoeder in het gezin. Niet alleen gehaalde doelen zijn belangrijk, maar ook de gevoelens die bij het leven en teleurstellingen horen. Een harmonieuze relatie tussen ouder(s) en kind zijn cruciaal. En als deze relatie verstoord is door ervaringen uit het verleden, dan worden deze alsnog verwerkt. Wij bieden daarom gezins- en opvoedcoaching aan zodat wij niet alleen kinderen, maar ook het gezin er om heen kunnen helpen.

Kunnen wij u helpen?

Ervaart u dat of u of uw kind steeds minder gelukkig is? Ervaart u de opvoeding als te zwaar om het goed te doen? Of wordt de onbalans in het gezin te groot? Neem dan contact met ons op. Onze gezins- en opvoedcoach stelt samen met u een coachdoel op om de harmonie in het gezin te herstellen.

 

Bent u overtuigd dat wij u met uw gezinssituatie kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. Wilt u meer weten over gezins- en opvoedcoaching? Bekijk dan onze pagina: https://www.praktijk-sorghvliet.nl/gezins-en-opvoedcoaching/

Gezins- en opvoedcoach bij Praktijk Sorghvliet