Boekverslag: “Ik ken mij ikken”

Als therapeuten en behandelaars zijn wij steeds op zoek naar de beste methoden om onze cliënten te helpen. Daarbij gaan we altijd uit van het basisvertrouwen van ieder mens. Als er problemen zijn moet juist daar vaak wat aan gebeuren. Maar hoe dit naar buiten komt, is bij ieder mens weer anders. Om op een praktische manier duidelijk te maken èn te krijgen, bevelen wij Voice Dialogue aan. Dit wordt op een praktische manier beschreven in het boek “Ik ken mijn ikken”, van Karin Brugman, Judith Budde en Berry Collewijn. Vanwege de toepasbaarheid van deze theorie, plaatsen wij deze keer een beknopt verslag van dit boek.

De psychologie van ikken

Het boek is verdeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk begint met een herkenbaar voorbeeld uit de praktijk. Uit dit voorbeeld blijkt direct dat je persoonlijkheid bestaat uit meerdere ikken. De gebruikte beeldspraak is een touringcar vol met jouw verschillende ikken, maar er zit er maar één achter het stuur. Deze ikken, in het boek ‘Subpersonen’ genoemd, worden bij ieder mens weer anders gerangschikt. Deze rangschikking is gebaseerd op conceptie, prenatale periode, je jeugd en hoe je bent gevormd tot wie je nu bent. Belangrijk om te lezen is dat je kunt veranderen. Dit vereist training van de Bewuste Ego.

Subpersonen

In het tweede hoofdstuk worden enkele van de subpersonen voorgesteld a.d.h.v. voorbeelden en bijbehorende theorie. Juist dit hoofdstuk maakt de stof herkenbaar voor iedereen. Één van de subpersonen is bijvoorbeeld de ‘Pusher’. Een voorbeeld direct overgenomen uit het boek:

“De vader van Erik had een groentewinkel en werkte dag en nacht. Hij had nauwelijks tijd voor zijn zoons. Erik haalde matige cijfers op school terwijl zijn broer thuiskwam met negens en tienen. Zijn broer kreeg complimenten en hij niet. Zo leerde Erik dat je uitsluitend aandacht krijgt door te presteren. Een paar jaar geleden kreeg zijn vader een hartaanval. Erik heeft de zaak overgenomen en sindsdien jaagt zijn Pusher hem op. Erik werkt zich uit de naad om – zonder het zelf te beseffen – zijn vader te bewijzen dat hij heus wel een goede winkelier is.”

De rest van het hoofdstuk behandelt enkele andere subpersonen en bijbehorende voorbeelden.

Ikken in een relatie

Omdat iedereen wel een relatie heeft of gehad met wie dan ook, heeft hij of zij ervaren dat subpersonen daar ook een rol in spelen. De dynamiek van een relatie wordt namelijk constant bepaald door de verschillende ikken van iedereen. Daarbij zijn er positieve maar ook negatieve bindingspatronen. Wanneer je een verstoorde relatie wilt herstellen, (dit kan in het klein of in het groot zijn) dan helpen de praktische tips uit het derde hoofdstuk je zeker verder. (H)erken je eigen en de ander zijn subpersonen en leer daar mee om te gaan. Hetzij door te veranderen of alleen maar door te accepteren.

De Voice Dialogue methode

In het laatste hoofdstuk wordt al het voorgaande toegepast door de Voice Dialogue methode. Hoewel ieder mens verschillend is, zijn er een aantal duidelijke vragen waarmee je de subpersonenen inzichtelijk kunt maken. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt duidelijk gemaakt wat Voice Dialogue inhoudt en wat het oplevert. Hieruit blijkt ook duidelijk dat de bagage van de begeleider een belangrijke rol speelt. Hoe meer hij of zij in huis heeft aan ervaringen, hoe beter hij de subpersonen kan herkennen en kan sturen.

Wilt u het hele boek lezen? Wij bevelen het van harte aan. O.a. te koop bij Bol.com. Merkt u bij uzelf of uw kind dat er bepaalde ikken voor beperkingen of spanningen zorgen? Neem dan contact met ons op voor een gesprek of een behandeling.

Boekverslag: “Ik ken mij ikken”